AlgKool
Lasteaed
 
 
 

Uuemõisa Lasteaed-Algkool


HuvitegevusTraditsioonid ja huviringid
 
     

 

Järgides sajanditepikkusi koolitöö põhimõtteid, oleme suutnud saavutada mõnusa lapsesõbraliku õhkkonna ning võitnud lastevanemate usalduse. Meil on palju omanäolisi ettevõtmisi ning on hea meel, et kooli lõpetanud tulevad meid sageli vaatama

Aastate jooksul on meie koolis tuntuks saanud järgmised tegemised:


Sügisesel spordipäeval pakume õpilastele võimalust tutvuda erinevate spordialadega (nt orienteerumine, disc-golf)

Sügisnäitusel
kujundab iga klass oma nurgakese koolimajas sügisandidega või neist meisterdatud esemetega.

Õpetajate päeval
annavad lastele tunde aleviku, valla või Haapsalu linna tuntud inimesed. Tunnid toimuvad koolis või erinevates asutustes.

Isadepäeva tähistame päevakohaste üritustega.

Traditsiooniliste rahvakalendriüritustega püüame kanda edasi õpilastele eesti rahvakultuuri ja kombeid.

Mardi-Kadri stiilinädalaga tähistame mardi- ja kadripäeva. Üritusest saab osa võtta ainult kostüümis. Stiilinädala lõpetab heategevuslik jäljendusüritus Playback show. Esimene Playback show toimus meie koolis 2011. aastal.


Advendiaeg möödub jõulumeeleolus ja lõpeb jõulukontserdiga.

Lipupäeval austame parimaid õpilasi. Oma lipp on meie kooli uhkuse ja tubliduse sümbol. Lipuvärvid rõhutavad headust, südamesoojust ning hariduse tähtsust inimese arengus.

Vastlapäeval
minnakse kooliperega loodusesse ning süüakse traditsioonilisi sööke.

Sõbrapäeval peetakse traditsioonilist koogilaata.

Emakeelenädal tunnustame eesti keele ilu ja võlu õpilaste omaloominguga. Tutvume mõne Eesti lastekirjaniku raamatutega - joonistame neist pilte ning etendame lühinäidendeid. Nädala kõrghetk on kohtumine lastekirjanikuga, kelle raamatutega eelneva nädala jooksul tutvust tehti.

Lihavõttenädal koolis on täis kevadpühade toimetusi, viimasel kahel aastal oleme kogu lasteaia- ning kooliperega värvinud sibulakoortega mune.

Muusikakooli õpilaste kontserdiga tervitame kevade saabumist.

Emadepäeval korraldavad õpilased emadele näituse ja esinevad kontserdil.

Laulukonkursi KOOLIÖÖBIK – esimese aunimetuse sai Katrin Kaasik. Temale on lisandunud igal aastal uus ööbik. Tänaseks on neid 21.

Lustipeoga tähistame viimast koolipäeva enne vaheajale minekut.

Känguru viktoriinidest võtavad osa tublimad arvutajad, kes pistavad rinda eakaaslastega üle vabariigi.

Muusikaansambleid juhendavad õpetajad Sirje Kaasik (plokkflööt) ja Triin Ollema (6-keelne väikekannel). Kandleansambli loomiseks toimus 2009. aasta kevadel heategevuskontsert, tänu millele saime koolile osta viis väikekannelt. Kandleansambel alustas tööd 2009. aasta sügisel. Muusikaansamblite eesmärgiks on pakkuda pillimängu võimalust eelkõige neile õpilastele, kes ei käi muusikakoolis.

Rahvatantsurühmad õpetaja Imbi Mäepere juhendamisel on tegutsemisaja jooksul pääsenud läbi tiheda konkursi kõikidele vabariiklikele pidudele. Meie tantsurühm võttis osa ka 2000.a Soome-Eesti ühistantsupeost. Osavõtt sellest peost sai teoks tänu kohalikele firmadele, kes toetasid oma töötajate lapsi. 2017/2018 õppeaastal juhendavad rahvatantsurühmi Pille Meeles ja Triin Ollema

Võimlejad
õpetaja Liivi Mustkivi juhendamisel on osalenud samuti koos tantsijatega tantsupidudel. Võimlejate suurüritus oli Kalev-100 võimlemispidu Tallinnas. 

Iluvõimlemisega saavad koolis alates 2012. aastast alates õpetaja Lehti Tammuse juhendamisel tegeleda nii väiksemad kui suuremad tüdrukud. Iluvõimlemine kombineerib endas nii balleti elemente, võimlemist, tantsu kui ka vahendite (nt pall, lint, hüpits) oskuslikku käsitlemist. Tundide eesmärk on panna tüdrukud ilusti liikuma. Ilus rüht ja liikumisharjumus on kingitus kogu eluks.

Mudilaskoori tublid laululapsed on Sirje Kaasiku juhendamisel edukalt osalenud nii Lääne maakonna laulupidudel kui ka vabariiklikul Noorte lauluepol.

Etlejad õpetaja Imbi Mäepere juhendamisel on kogunud kuulsust nii koduvallas kui ka väljaspool seda. 2013. aasta detsembris osales Cevor Tikerpuu õp Ene Küünarpuu juhendamisel etluskonkursi "Koidulauliku valgel" maakondlikus voorus, saavutades seal 5.-9. klasside seas esikoha. Eripreemia pälvis Kariina Sarapuu, keda juhendas samuti õp Ene Küünarpuu.
Cevor esindas meie kooli ka konkursi finaalis Pärnus, kus pälvis Koidula muuseumi eriauhinna.

Liiklusringis õpetaja Aire Oruste juhendamisel õpivad 3. klassi õpilapsed tundma liikluseeskirju ning rattaga ohutult sõitma. Kevadel saavad nad jalgratturi juhiloa. Parimad ratturid võtavad osa Vigurvända võistlusest.

Kunstiringi töö eesmärgiks on tekitada lastes huvi ja armastust kunsti vastu. Tunnis arendatakse üldoskuseid ja -tehnikaid. Kunstiga tegelemine tõstab enesekindlust ja loovust. Kunstiringi juhendab õp Saskia Voogla.

Arvutiklassis on kaasaegne sisustus, kus õpilased saavad teha oma õppetööd ning suhelda sõpradega. Arvutiklassis treenivad õp Sirje Sinitskaja juhendamisel meie tublid pranglijad, kes on maakondlikul pranglimise võistlusel alati väga häid tulemusi saavutanud ning osalenud kolmel aastal ka vabariiklikul pranglimise karikavõistlusel.

Spordis oleme saavutanud häid tulemusi koolidevahelistel võistlustel. Igal kevadel, talvel ja sügisel on koolis traditsiooniline spordipäev. Sellel päeval sõidame kogu kooliga metsa või staadionile. 3.-5. klassi õpilased saavad osaleda pallimängude ringis, mille eesmärk on moodustada kooli esindav võistkond erinevatel pallimängualadel.

Programmeerimine. Lihtsustatud visuaalne programmeerimine Rando Pajuste juhendamisel. Läbi erinevate programmeerimismängude arendab see õpilasel loovust ja probleemilahendamise oskust. Luuakse lihtsamaid programme ja õpitakse kuidas panna objektid liikuma ning automatiseeritakse nende tegevusi.

Videoring. Rando Pajuste juhendamisel õpitakse videolõikude filmimist nii tahvelarvutite kui ka kooli videokaameraga. Samuti tehakse tutvust lihtsamate videotöötlusprogrammidega nii tahvelarvutis kui ka lauaarvutis.

Eelkoolis valmistatakse lapsi ette kooliks. Õpilased käivad koolis üks kord nädalas. Tundides toimub kõnearendus, lugemise ja kirjutamise õpetus, loodusõpetus, arvutamise õpetus (numbrid, kujundid, mõisted), käeline tegevus (joonistamine, meisterdamine), muusikaline tegevus (laulmine, rütmika, pillimäng) ja kehaline tegevus (liikumine, võimlemine, võistlusmängud).

Hea ja lapsesõbraliku õpikeskkonnaga oleme loonud õpilastele kõik võimalused edukaks õppimiseks.


Meie püüdluseks on arendada last tema huvidest, soovidest ning võimetest lähtuvalt. Meil töötavatel õpetajatel on kõigil kõrgharidus ja nad on kõik oma ala tugevad spetsialistid.

 
 
Kõik õigused kaitstud © Uuemõisa Lasteaed-Algkool