AlgKool
Lasteaed
 
 
 

Uuemõisa Lasteaed-Algkool


InimesedHoolekogu
 
     

  Uuemõisa Lasteaed-Algkooli Hoolekogu koosseis:

Nimi Staatus Positsioon
Kristiina Ase lapsevanem esimees
Kairi Kliss
lapsevanem liige
Renata Kuuse
lapsevanem
liige
Saskia Voogla õpetaja liige
Pille Meeles
õpetaja liige
Marju Sinikas
Annika Armipaik-Nukki
lapsevanem
lapsevanem
liige
liige
Toomas Klemmer lapsevanem liige
Riina Simmer lapsevanem liige
Triin Ratas
lapsevanem liige
Jaanika Samarajev
lapsevanem liige
Urve Sarapik linnavalitsuse esindaja liige
Toomas Sula
Peeter Vikman
lapsevanem
lapsevanem
liige
liige
Küsimused ja ettepanekud palun saata hoolekogu esimehele või Uuemõisa Lasteaed-Algkooli
e-postile:

Hoolekogu tegutsemise kord (RTL 2000, 74, 1130)

Hoolekogu koosoleku protokollid paberkandjal on kättesaadavad kooli kantseleis.
 
 
Kõik õigused kaitstud © Uuemõisa Lasteaed-Algkool